Συνεργασία με Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία μας σήμερα ξεκίνησε συνεργασία με γνωστό τεχνικό γραφείο για την κατασκευή πρόσοψης κτιρίου που θα φιλοξενήσει τα γραφεία μεγάλης εταιρείας από τον χώρο της μόδας. Οί εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2021